Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Natuurgeneeskundige praktijk Energy 4 You Heemskerk​

Doornappel 27     1964 KM Heemskerk 

06 107 177 63    [email protected]

https://www.facebook.com/natuurgeneeskundigepraktijk Energy4YouHeemskerk/

ENERGY 4 YOU HEEMSKERK​​

Klachten / Wkkgz

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Voor CAT-level 3


“Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de 

Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). 


GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. 
Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/


Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: http://gatgeschillen.nl/beroepscode/
De WKKGZ heeft als doel er voor te zorgen dat zorgaanbieders hun klacht op een goede manier afhandelen. Op een persoonlijke manier en binnen een redelijke termijn. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij bij slechte ervaringen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Het GAT is eind 2017 opgericht met dat doel en met het doel voor therapeuten en hun cliënten voor een lage prijs een goede klachtenbehandeling te garanderen. Het GAT is een onafhankelijke geschillencommissie die neutraliteit waarborgt wanneer het gaat om het behandelen van geschillen en klachten. Het GAT zorgt er voor dat de belangen van de klager en de therapeut gelijkwaardig worden behandeld.

Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben kunt u via de link downloaden.


https://www.gatgeschillen.nl​


Indien u een klacht hebt meld deze dan eerst bij de BATC die een mediation traject zal starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt wordt uw klacht gemeld bij de geschillencommissie.

Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Hoe weet u of uw therapeut de Wkkgz bij de CAMCoop heeft ondergebracht?

U kunt dat eenvoudig nagaan door het Ledenregister CAMCoop te raadplegen. Als u de naam van de therapeut intypt in het zoekveld, ziet u:

Of de therapeut de Wkkgz heeft geregeld via de CAMCoop

En bij welke Beroepsorganisatie de therapeut is aangesloten.


In dit geval ben ik bij 2 beroeps verenigingen aangesloten kijk op de factuur wel logo wordt gebruikt t.b.v. declaratie.

informatie gegevens

Brigitte Maat-Schaghen

Doornappel 27 1964KM Heemskerk

06 107 177 63

[email protected]


privacyverklaring

Registratie gegevens

CAT - vergoedbaar therapeut

Klacht en Tuchtrecht

Behandelovereenkomst

BTW-id: NL002121327B58

KvK nummer 34324789


Algemene voorwaarden

Prestatie code  24005 behandeling overige Natuurgeneeskunde

                      24012 behandeling Energetische therapie

                      24504 behandeling overige psychosociale therapie

                      24601 behandeling Cranio-sacraaltherapie 

vergoedingen en zorgverzekeraar